نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1399/12/16
صدور واحدهای جدید سرمایه گذاری از محل سود ذخیره ی صندوق 1399/10/08
تغییر در نحوه پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران- موضوع بند (3-1) امیدنامه صندوق 1399/09/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1399/09/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق اندوخته پایدار سپهر 1399/08/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق اندوخته پایدار سپهر 1399/08/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق اندوخته پایدار سپهر 1399/08/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق اندوخته پایدار سپهر 1399/06/19
اصلاحیه آگهی مورخ 1399/05/22 صندوق اندوخته پایدار سپهر 1399/06/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق اندوخته پایدار سپهر 1399/05/22
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 24-04-1399 صندوق اندوخته پایدار سپهر 1399/04/24
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1399/04/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1399/03/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1399/03/12
آگهی دعوت به مجمع صندوق اندوخته پایدار سپهر مورخ 30-02-99 1399/02/22
لغو برگزاری مجمع مورخ 14-02-99 1399/02/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق اندوخته پایدار سپهر مورخ 14-02-1399 1399/02/03
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1398/12/28
تغییر نحوه اطلاع رسانی به سرمایه گذاران موضوع بند (13) امیدنامه صندوق 1398/12/22
تغییر مقطع زمانی پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران صندوق اندوخته پایدار سپهر 1398/12/22
اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1398/12/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1398/11/29
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق اندوخته پایدار سپهر 1398/10/18
تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق اندوخته پایدار سپهر 1398/10/18
برگزاری مجمع صندوق مورخ 17-09-1398 1398/09/17
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1398/09/06
مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام دولت 1398/08/20
برگزاری مجمع صندوق اندوخته مورخ 14-05-1398 1398/05/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1398/05/02
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق اندوخته پایدار سپهر 1398/04/26
تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق اندوخته پایدار سپهر 1398/04/26
تغییر رکن متولی صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1398/04/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1398/04/05
برگزاری مجمع سالیانه صندوق اندوخته پایدار سپهر مورخ 1398/03/05 1398/03/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1398/02/25
تمدید دوره فعالیت صندوق 1398/02/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1398/01/18
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1397/12/26
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق اندوخته پایدار سپهر 1397/12/18
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1397/11/30
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1397/10/15
تکمیل ظرفیت واحدهای سرمایه گذاری صندوق اندوخته پایدار سپهر 1397/09/11
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1397/08/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1397/04/17
اسامی برندگان خوش شانس ششمین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به 31 خرداد1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شدند. (لیست دو) 1397/04/04
اسامی برندگان خوش شانس ششمین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به 31 خرداد1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شدند. (لیست یک) 1397/04/04
اسامی برندگان خوش شانس چهارمین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به 31 فروردین 1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شدند. (لیست یک) 1397/02/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1397/01/27
اسامی برندگان سومین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به 29 اسفند 1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شد (لیست دو) 1397/01/20
اسامی برندگان سومین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به 29 اسفند 1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شد (لیست یک) 1397/01/20
تغییر نرخ سود صندوق اندوخته پایدار سپهر 1396/12/02
اسامی برندگان خوش شانس دومین دوره قرعه کشی ماهانه یکصد سکه یک گرمی طلا و ده سکه بهار آزادی صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شد. (لیست یک) 1396/12/01
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1396/11/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1396/07/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1396/05/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1395/09/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1395/08/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه 1395/04/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه 1395/02/27
دعوت به محمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه 1395/02/27
دعوت به محمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه 1395/01/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه 1394/11/18
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه 1394/11/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه 1394/10/28
اطلاعیه مهم در خصوص تغییر ساختار صندوق 1394/09/18
مصوبات مجمع صندوق سپهر آگاه مورخ ١٣٩٤/٠٨/١٨ 1394/09/18
دعوت به محمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه 1394/08/09
تغییر دوره پرداخت سود از فصلی به ماهانه 1394/07/21
صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر آگاه 1394/07/11
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه 1394/06/21
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه 1394/04/13
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه 1393/11/07
پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري سپهر آگاه 1391/12/01