نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق اندوخته پایدار سپهر

به اطلاع سرمایه گذاران و ارکان محترم صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر می رساند بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ( شماره 122/46131 مورخ 1397/12/18 ) افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق اندوخته پایدار سپهر از 40،000،000 واحد به 60،000،000 واحد انجام پذیرفت.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل