نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر نرخ سود صندوق اندوخته پایدار سپهر

به اطلاع کلیه دارندگان واحدهای سرمایه ­گذاری صندوق اندوخته پایدار سپهر می­ رساند، با توجه به بهبود ترکیب دارایی­ های این صندوق، نرخ سود این صندوق از ابتدای اسفندماه 96، در مقاطع پرداخت ماهانه به 20 درصد افزایش یافت.