نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید دوره فعالیت صندوق

به اطلاع سرمایه گذاران و ارکان محترم صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر می رساند بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ( شماره 122/47516 مورخ 1398/02/03 ) دوره فعالیت صندوق برای مدت 3 سال تا تاریخ 1401/02/07 تمدید گردید. .

مدیر صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
            (شرکت تأمین سرمایه سپهر)

 


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل