نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع سالیانه صندوق اندوخته پایدار سپهر مورخ 1398/03/05

مجمع صندوق سرمایه­ گذاری اندوخته پایدار سپهر ثبت شده به شماره 31511 و شناسه ملی 10320866327 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی 11145 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد‌های سرمایه­ گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، نماینده ضامن نقدشوندگی و نماینده حسابرس رأس ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1398/03/05در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک 113، طبقه پنجم، کدپستی 1917743157 تشکیل گردید.