نصب همراه صندوق fundMobileApp

اسامی برندگان سومین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به 29 اسفند 1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شد (لیست یک)

اسامی برندگان خوش شانس سومین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به  29 اسفند 1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شدند.  براساس این گزارش، برندگان تهرانی که نام آنها در فهرست اسامی برندگان است، می توانند از تاریخ بیستم فروردین ماه جاری، با در دست داشتن مدارک هویتی با مراجعه حضوری به دفتر تامین سرمایه سپهر نسبت به دریافت جایزه خود اقدام کنند. جایزه برندگانی که در تهران ساکن نمی‌باشند، نیز پس از تماس کارشناسان تأمین سرمایه سپهر و اخذ اطلاعات لازم، به آدرس ایشان ارسال می شود.
✅اسامی برندگان یکصد سکه یگ گرمی طلا برای سرمایه گذارانی که تراکنش اینترنتی داشته اند : ????
1. رضا حقي زاده 29***41888
2. موسي محمدحسيني 15***46700
3. محمد گواشيرى 03***29924
4. فاطمه محمدى ابهرى 33***26487
5. سيد محمد علي ظفر 03***12713
6. اكبر فرزامي 61***00576
7. حميد راوري 19***09400
8. علي صدرآبادى حقيقي 02***09433
9. رضا اسكندرى مهرآبادى 48***05208
10. احمدرضا رفيعي 87***54193
11. طوبي مهاجر 29***63395
12. غلامرضا لعليفر 07***12867
13. حميدرضا نوروزى 83***17535
14. مرتضي رضائي ازغندي 37***09215
15. ابوالفضل شجرى خانه كوك 98***07805
16. حميد شكري 40***38720
17. سيدعلي سيد حاجي آقايي 20***13756
18. طاهره سيدجليلي 95***13763
19. فريده حيدرى 91***61590
20. سميه رحماني 03***43913
21. مهدى بهداني 61***06524
22. ابوالقاسم شالبافي 69***18814
23. فريار فروهر 66***09434
24. فريبا رئوفي 88***09466
25. اصغر نصر آزاداني 69***12802
26. ساره رزاقيان 79***30512
27. رضا خفاجه 79***09453
28. ولي اله محموديه 31***50697
29. مريم حسينسقا 15***00518
30. محبوبه پاسبان چوينلي 80***09468
31. گلثوم پاشاپورحاجي عليلو 43***16986
32. رضا شكاريان يزد 09***09320
33. صديقه علايي 17***45692
34. مسعود نظري منفرد 59***42844
35. عباس مقرون 67***12821
36. توران براتي فر 95***19103
37. امير سماوات 95***38746
38. هادى نظريان 78***00501
39. محمدرضا نورى عظيم 00***13606
40. سميه كاظمي 25***27409
41. نازيا كبيرى 97***09390
42. مريم خورسندى علي پورزحمت كش 51***09375
43. راحله ديانتي 18***22398
44. عباسعلي احمدي 42***11995
45. محسن نصيري قجري 77***00333
46. فاطمه امجدى زاده 69***09331
47. مرتضي خدابنده لو 99***43602
48. محبوبه فخرالدين 77***21227
49. مهيار رافتي صبورثاني 00***09336
50. احسان جهانگيرى 21***21219