نصب همراه صندوق fundMobileApp

اسامی برندگان خوش شانس چهارمین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به 31 فروردین 1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شدند. (لیست یک)

برندگان خوش شانس چهارمین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به  31 فروردین 1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شدند. 

براساس این گزارش، برندگان تهرانی که نام آنها در فهرست اسامی برندگان است، می توانند از تاریخ دهم اردیبهشت ماه جاری، با در دست داشتن مدارک هویتی با مراجعه حضوری به دفتر تأمین سرمایه سپهر نسبت به دریافت جایزه خود اقدام نمایند.

جایزه برندگانی که در تهران ساکن نمی‌باشند، نیز پس از تماس کارشناسان تأمین سرمایه سپهر و اخذ اطلاعات لازم، به آدرس ایشان ارسال می شود.

✅اسامی برندگان یکصد کارت هدیه سه میلیون ریالی برای سرمایه گذارانی که تراکنش اینترنتی داشته اند : 👇
1. محمدرضا كمالي 95***50397
2. طاهره محمدى اخوان 40***38602
3. اليار اسدى 13***13649
4. سجاد شاددلي 67***29098
5. محمد مرتضائي 87***33921
6. نيلوفر معروفي نيا 68***12860
7. سعيد امامي 76***00493
8. كورش خسرواني 02***23906
9. مجيد صمدى نوجه ده 63***00839
10. محسن حسنپور 21***09386
11. عطيه پورجمال گوكه 16***12726
12. محمدعلي رئوفي فرد 85***36209
13. سينا رضائي فر 54***20032
14. ستركي محبوبه 74***12857
15. مرتضي محمدى 47***00840
16. اسيه مقيمي 56***52499
17. محمدرضا اربابي يزدى 36***09389
18. حسين سماواتي 72***00722
19. جمال خدائي 56***37824
20. غلا مرضا رضائي اسمعيل آباد 87***64394
21. محمد علي لاجوردى 62***04505
22. هادى خليلي 12***06533
23. عليرضا رمضانخاني 22***03205
24. مهدي ساساني اسكويي 01***17098
25. فاطمه  هوشمندزاده 65***09335
26. محمد قايشي 36***00507
27. علي بابائي 76***16993
28. محمد سعيد رفيعي 01***32575
29. محمدرضا ميرحسيني 16***44331
30. فرزاد دهنوي 97***21216
31. محسن كرباسيان ورنامخواستي 19***11713
32. علي رحماني 43***08896
33. مريم زاوشي 73***43222
34. محسن اعتصامي 09***06518
35. سميرا امامقلي وند 71***39345
36. بيژن اسكندرى 83***15324
37. محمدعلي پورعباس 08***07697
38. محمد عطاپور 49***09449
39. هاشم شيباني 46***07024
40. راضيه فروزاني 95***18195
41. سميه ناظور 06***20317
42. نوشين حسين زاده 76***07036
43. مائده رستاقي چالكي 24***21229
44. طاهره ميرزائي 98***00819
45. علي هاديزاده 81***09402
46. طاهره ثابت 41***64490
47. بي بي مرضيه قبا سفيدى بايگي 93***09315
48. محمدرضا علي آبادى 70***06525
49. ايمان مشتاقي 21***12718
50. احمد چمني اصغرى 78***09448