نصب همراه صندوق fundMobileApp

اسامی برندگان خوش شانس ششمین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به 31 خرداد1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شدند. (لیست یک)

برندگان خوش شانس ششمین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به 31 خرداد 1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شدند.
براساس این گزارش، برندگان تهرانی که نام آنها در فهرست اسامی برندگان است، می توانند از تاریخ نهم تیر ماه جاری، با در دست داشتن مدارک هویتی با مراجعه حضوری به دفتر تأمین سرمایه سپهر نسبت به دریافت جایزه خود اقدام نمایند.
جایزه برندگانی که در تهران ساکن نمی‌باشند، نیز پس از تماس کارشناسان تأمین سرمایه سپهر و اخذ اطلاعات لازم، به آدرس ایشان ارسال می شود.
✅اسامی برندگان یکصد کارت هدیه سه میلیون ریالی برای سرمایه گذارانی که تراکنش اینترنتی داشته اند : 👇
1. محمدتقي اكبري 51***38711
2. محمد قاجاريه تاج بخش 93***00397
3. ميرحماد سيدرحماني سكاچايي 37***25945
4. محمد صفري 95***39345
5. فريبا فضل 85***38600
6. شقايق لطفي 73***09242
7. علي دربان لقماني 71***09392
8. سكينه سلحشورى 39***11711
9. احمد مرادى 38***40607
10. راضيه فروزاني 95***18195
11. سيدحسام الدين حسيني 32***22498
12. فاطمه اسكندرى 86***42814
13. اسماعيل اميني شيخ آبادي 19***54191
14. هدايت دولتشاه 95***40726
15. جواد مالاميري 85***62694
16. حليمه پيري 57***41895
17. بهجت ضيغمي 10***25113
18. علي نوغانچي صالح 56***26902
19. ميرجعفر محمدپور 75***62397
20. ابوالفضل عميديان 00***06501
21. ميلاد رجبي چمگرداني 69***11603
22. فاطمه فلاح 76***30405
23. سمانه محمدى علويجه 52***10801
24. مهدى رحيمي 31***38746
25. محمدمهدى نادرى 48***31610
26. محمد رسول ملك بالا 31***09421
27. محمود ليائي 81***00539
28. شهناز پيشخاني 57***27534
29. حديث حسيوندى 13***40735
30. سيده زهره رضائي 92***06402
31. زهرا نصيرى چگني 45***40604
32. نرجس خبازيان آذرخواراني 50***12710
33. حميده بي خويش 44***06531
34. رامين اسمعيلي ايدليكي 85***09210
35. فاطمه باقرى بقمچ 97***52288
36. الهه اسماعيلي فريزى 82***09231
37. راضيه يوسفيان دستجردي 40***12924
38. مسعود خيرى 99***15524
39. نستيجن اكبري نژاد 71***42313
40. فايزه شهبازى دستجرده 98***12742
41. محمد حميداوى زاده 28***17579
42. محمدامين افشارنژاد 90***06519
43. جواد عجمي 30***08890
44. سيده محدثه عرب زاده حسيني 95***09216
45. رسول رجبعلي 33***00584
46. ربابه رمضاني 23***42827
47. رضا خواجوئي 87***30914
48. مريم موحدى راد 94***38606
49. فاطمه وطنيان 16***09409
50. سيامك حجازي 37***50691