نصب همراه صندوق fundMobileApp

اسامی برندگان خوش شانس ششمین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به 31 خرداد1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شدند. (لیست دو)

برندگان خوش شانس ششمین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به 31 خرداد 1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شدند.
براساس این گزارش، برندگان تهرانی که نام آنها در فهرست اسامی برندگان است، می توانند از تاریخ نهم تیر ماه جاری، با در دست داشتن مدارک هویتی با مراجعه حضوری به دفتر تأمین سرمایه سپهر نسبت به دریافت جایزه خود اقدام نمایند.
جایزه برندگانی که در تهران ساکن نمی‌باشند، نیز پس از تماس کارشناسان تأمین سرمایه سپهر و اخذ اطلاعات لازم، به آدرس ایشان ارسال می شود.
✅اسامی برندگان یکصد کارت هدیه سه میلیون ریالی برای سرمایه گذارانی که تراکنش اینترنتی داشته اند : 👇
52. مرجان ايران پور 57***12890
53. رضا زارعي 33***09213
54. فرهاد حسن نژاد 38***08903
55. حميدرضا ناوى 40***07932
56. زهره گازر 17***12808
57. فاطمه جعفري 95***61597
58. هما مظاهرى باغ ميراني 68***04510
59. آرش كاوري 83***20026
60. يامين درخشش نيا 92***09460
61. ليلا گوهرنيا 12***28402
62. مستانه ساكيان محمدي 14***52895
63. رجب ميرزاييان 45***17187
64. هادى قديرى كاريزى 25***07495
65. علي رجب زاده 28***06824
66. طيبه حسيني 17***32557
67. براخاص الماسيسرناوه 74***42091
68. افسانه زربان 86***06531
69. محمد تقي زماني 71***22967
70. مهين رضايي 69***22490
71. محمد سعيد رفيعي 01***32575
72. محمدرضا ناصرى 07***38754
73. ندا قاآني آبشاهي 77***09220
74. سيدجواد سيدباقرى 73***21214
75. محبوبه هاشمي شيخ ابادي 66***54197
76. عباسعلي علي آبادي 41***06810
77. عقيل هدايتي دزفولي 73***19876
78. رمضانعلي فراست 61***12195
79. محمد عباس زاده فرد 15***00827
80. انوش احساني چمبلي 21***00721
81. سعادت الله فاتحي 48***46502
82. عصمت ابراهيمي عشرت ابادي 50***30510
83. امين نيكنام 90***22401
84. محسن شهسوارى علويجه 60***00640
85. محمدرضا نعمتي نژاد 15***06532
86. سكينه محمدى 83***42849
87. محسن اعتباريان 94***12822
88. محمد حسين حاتمي 97***64198
89. مهديه افدرنيا 63***00494
90. سعيد بخشي 20***07798
91. آرزو قنبرى ترك 62***38754
92. سحر كمي 00***22301
93. محمد مومني 21***05342
94. سيده آسيه حسيني 81***21214
95. زهرا نكوئي مهر 09***12866
96. كبري عباس زاده نبه 34***13807
97. حميد عاقل پسند 37***42846
98. محمد رجبي 43***21107
99. شهلا هليچي 90***17422
100. گوهرتاج مهران 08***08713
✅اسامی برندگان ده کارت هدیه ده میلیون ریالی برای سرمایه گذارانی که بیشترین خالص صدور این ماه را داشته اند: 👇
1. امير محسن فيضي 64***47226
2. شهاب مهراني 51***09237
3. عزت فروتن دنبه 02***12826
4. محمدرضا يوسفلي 61***09319
5. سحر جعفرى 67***18172
6. فرخ حبيبي 57***00568
7. فاطمه رنج كش لنگرودى 76***00301
8. علي اكبر فلاحي 16***25121
9. حسين مهراني 33***09220
10. قاسمعلي يوسفي 15***54195