نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر، دارن دگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روز دوشنبه مورخ 1397/08/14 رأس ساعت 14 در محل شرکت تأمین سرمایه سپهر به ادرس بلوار نلسون ماندلا، نبش ارش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه پنجم تشکیل می شود حضور بهم رسانند

دستور جلسه مجمع یاد شده تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات به شرح زیر می‌باشد:

1)      اصلاح ماده (4) اساسنامه در خصوص موضوع فعالیت صندوق،

2)      اصلاح ماده (13) اساسنامه در خصوص محاسبة ارزش روز دارایی­های صندوق،

3)      تغییر ماده (19) اساسنامه در خصوص ابطال واحدهای سرمایه­گذاری صندوق،

4)      اصلاح ماده (2-2) امیدنامه در خصوص موضوع فعالیت صندوق،

5)      اصلاح ماده (3-2) امیدنامه در خصوص حدنصاب ترکیب دارایی­های صندوق،

6)      مستثنی نمودن اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه از شرایط حدنصاب اوراق بهادار با درآمد ثابت در اجرای ابلاغیه شماره 12020097 سازمان بورس و اوراق بهادار،

7)      سایر موارد.