نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر رکن متولی صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

به اطلاع سرمایه گذاران و ارکان محترم صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر می رساند بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ( شماره 122/46981 مورخ 1398/01/19) رکن متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه" به "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا" تغییر یافت.

مدیر صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

            (شرکت تأمین سرمایه سپهر)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل