نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق اندوخته پایدار سپهر

به اطلاع سرمایه گذاران و ارکان محترم صندوق سرمایه ­گذاری اندوخته پایدار سپهر می رساند بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ( شماره 122/58696 مورخ 1398/10/11)، جناب آقای میثم اصولیان جایگزین جناب آقای مهدی آسیما در گروه مدیران سرمایه ­گذاری صندوق یاد شده گردیدند.

 

مدیر صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

        (شرکت تأمین سرمایه سپهر)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل