نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق اندوخته پایدار سپهر

به اطلاع سرمایه گذاران و ارکان محترم صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر می رساند بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ( شماره 122/59006 مورخ 1398/10/18 ) افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق اندوخته پایدار سپهر از 70،000،000 واحد به 75،000،000 واحد انجام پذیرفت.