نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روز شنبه مورخ 1398/12/10 رأس ساعت 14 در محل شرکت تأمین سرمایه سپهر به ادرس بلوار نلسون ماندلا، نبش ارش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه پنجم تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع یاد شده تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات به شرح زیر می‌باشد:

1)      تغییر رکن مدیر ثبت صندوق،

2)      تغییر ساعت مجاز ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه­ گذاری،

3)      تصمیم­ گیری در خصوص اصلاح اساسنامه و امیدنامه صندوق مطابق مفاد بخشنامه شماره 12010065 مورخ 1398/10/02 سازمان بورس و اوراق بهادار،

4)      سایر موارد .


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل