نصب همراه صندوق fundMobileApp

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

پیرو آگهی مورخ 1398/11/29 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه­ گذاری اندوخته پایدار سپهر،  به استحضار می­رساند " تغییر مقطع زمانی پرداخت­ های دوره ­ای به سرمایه­ گذاران" به موضوعات دستور جلسه مجمع یاد شده اضافه گردید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل