نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر مقطع زمانی پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران صندوق اندوخته پایدار سپهر

با سلام و احترام،

به اطلاع سرمایه گذاران و ارکان محترم صندوق سرمایه ­گذاری اندوخته پایدار سپهر می رساند بر اساس تأیید صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/10 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (شماره 122/61973 مورخ 1398/12/21) موعد پرداخت سود صندوق اندوخته پایدار سپهر به سرمایه­ گذاران گرامی تغییر یافت. از این رو نکات به شرح زیر را به آگاهی می رساند:

الف. براساس مصوبه مجمع یادشده، مقاطع پرداخت سود صندوق از آخرین روز هرماه به 25 امین روز هر ماه تغییر یافت. لذا از اسفندماه جاری واریز سود به سرمایه­ گذاران صندوق در «نخستین روز کاری پس از روز 25 ام هرماه» انجام خواهد شد.

ب. با توجه به اینکه رویۀ فوق از اسفندماه جاری به اجراء درخواهد آمد، سود اسفندماه سرمایه‌گذاران محترم در روز 26 اسفند به حساب ایشان واریز خواهد شد. یادآوری می‌نماید که این سود مربوط به دورۀ 25 روزۀ 1398/12/01 لغایت 1398/12/25 است که ضروری است بازۀ محاسبۀ سود مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل