نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر نحوه اطلاع رسانی به سرمایه گذاران موضوع بند (13) امیدنامه صندوق

با سلام و احترام،

به اطلاع سرمایه گذاران و ارکان محترم صندوق سرمایه ­گذاری اندوخته پایدار سپهر می رساند بر اساس تأیید صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/10 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (شماره 122/61973 مورخ 1398/12/21) ،بند (13) امیدنامه صندوق در خصوص نحوه اطلاع ­رسانی مطابق بخشنامه­ ی شماره­ ی 12010065 سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تغییر یافت.

"... همچنین روزنامۀ کثیرالانتشار صندوق، روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد که تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامۀ صندوق جهت اطلاع عموم در آن و یا در سامانه کدال منتشر می‌شود."

از این رو انتشار اطلاعیه های صندوق می تواند از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.

 


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل