نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق اندوخته پایدار سپهر مورخ 30-02-99

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روزسه شنبه مورخ 1399/02/30 رأس ساعت 14 در محل شرکت تأمین سرمایه سپهر به ادرس بلوار نلسون ماندلا، نبش ارش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه پنجم تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع یاد شده تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات به شرح زیر می‌باشد:

  1. استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1398،
  2. استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت­های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 29/12/1398،
  3. بررسی و تصویب صورت­های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 29/12/1398،
  4. انتخاب حسابرس صندوق،
  5. تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
  6. تغییر حق­الزحمه حسابرس،
  7. سایر موارد.

فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل