نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روز سه شنبه مورخ 1399/04/24رأس ساعت  12:00 در محل شرکت تأمین سرمایه سپهر به ادرس بلوار نلسون ماندلا، نبش ارش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع یاد شده تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات به شرح زیر می‌باشد

 

  1. اصلاح ترکیب دارایی­ های صندوق مطابق مفاد ابلاغیه شماره 12020155 مورخ1399/01/20  سازمان بورس و اوراق بهادار،
  2. سایر موارد.

فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل