نصب همراه صندوق fundMobileApp

لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 24-04-1399 صندوق اندوخته پایدار سپهر

به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر با حضور دارندگان واحد‌های سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر ، در روز سه شنبه مورخ 24-04-1399 تشکیل گردید.

1- تامین سرمایه سپهر

2- شرکت کارگزاری نهایت نگر