نصب همراه صندوق fundMobileApp

اصلاحیه آگهی مورخ 1399/05/22 صندوق اندوخته پایدار سپهر

يرو آگهي دعوت به مجمع مورخ 1399/05/22، به استحضار مي رساند موضوع اجراي مفاد ابلاغيه شماره 12020169 مورخ 11/05/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار از دستور جلسه مجمع ياد شده حذف گرديد.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل