نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق اندوخته پایدار سپهر

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روز شنبه مورخ 1399/08/10رأس ساعت 17 در محل شرکت تأمین سرمایه سپهر به ادرس بلوار نلسون ماندلا، نبش ارش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع یاد شده تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات به شرح زیر می‌باشد:

1)      افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق،

2)      سایر موارد.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل