نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه ، دارندگان واحدهای سرمایه¬گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می¬گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در ساعت ١٦روز شنبه مورخ ١٨/١١/١٣٩٣دربلوار آفريقا،بالاترازمیرداماد،بن بست پیروزشرقی،پلاک١٣،طبقه ٥ تشکیل می¬شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذيل مي باشد .
-تصمیم گیری در خصوص تغییر  بند ٢-٣امید نامه ای، در خصوص نصاب ترکیب دارایی های صندوق.
 مدیرصندوق
شرکت کارگزاری آگاه