نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روز سه شنبه مورخ ٢٣/٠٤/١٣٩٤ رأس ساعت ١٤:٠٠ در محل کارگزاری آگاه واقع در بلوار آفريقا، بالاتر از میرداماد، بن بست پیروز شرقی، پلاک١٣، طبقه٥ تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذيل مي باشد:
- تصویب صورتهای مالی سال مالی ٢٩/١٢/٩٣.
- تصمیم گیری در خصوص انتخاب ارکان صندوق.
 مدیرصندوق
شرکت کارگزاری آگاه