نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روز یک شنبه مورخ ٢٩/٠٦/١٣٩٤ رأس ساعت ١٤:٠٠ در محل شرکت تأمین سرمایه سپهر به ادرس بلوار نلسون ماندلا(آفریقا) نبش ارش غربی ساختمان سپهر آفریقا، طبقه پنجم تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذيل مي باشد:
١. تغییر مواعد پرداخت سود از سه ماهه به ماهانه،
٢. تغییر نام صندوق،
٣. حذف کارمزد ابطال صندوق،
٤. سایر موارد.

 مدیرصندوق
شرکت تأمین سرمایه سپهر