نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر آگاه

١-تشکیل جلسه:
مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه ثبت شده به شماره ٣١٥١١ و شناسه ملی ١٠٣٢٠٨٦٦٣٢٧ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ١١١٤٥ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد‌های سرمایه¬گذاری ممتاز رأس ساعت ١٤ روز یکشنبه مورخ ٢٩/٠٦/١٣٩٤ در محل تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک ١١٣، طبقه پنجم، تشکیل گردید.
  ٢- انتخاب هیات رئیسه:
مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه¬گذاری ممتاز به استناد ماده ٢٨ اساسنامه صندوق تشکیل و  بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.
آقاي رضا عیوض‌لو رئیس مجمع (به نمایندگی از  شرکت تأمین سرمایه سپهر مؤسس، مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق)
آقاي محمد مجلج نژاد ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران، مدیر ثبت صندوق)
خانم بنفشه عزآبادی  ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه، متولی صندوق)
خانم الهام خواجه نصیری دبیر مجمع
 

 ٣-دستور جلسه:
 دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
٣-١- تغییر مقطع زمانی تقسیم سود حاصله صندوق،
٤-تصمیمات مجمع:
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موضوع زیر را تصویب نمودند:
٤-١- مقطع زمانی تقسیم سود حاصله صندوق به پایان هر ماه شمسی  تغییر یافت.