نصب همراه صندوق fundMobileApp

اطلاعیه مهم در خصوص تغییر ساختار صندوق

به استحضار سرمایه گذاران محترم  می رساند ساختار صندوق سپهر آگاه به صندوق سرمایه گذاری تنها در اوارق بهادار با درامد ثابت تغییر یافت. برای اطلاعات بیشتر به بخش گزارشها، مجامع صندوق مراجعه نمایید.