نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روز یک  سه شنبه مورخ ٠٦ /١١/١٣٩٤رأس ساعت ١٠ در محل شرکت تأمین سرمایه سپهر به ادرس بلوار نلسون ماندلا(آفریقا) نبش ارش غربی ساختمان سپهر آفریقا، طبقه پنجم تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذيل مي باشد:
١) افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق،
٢) افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها،
٣) سایر موارد،

 مدیرصندوق
شرکت تأمین سرمایه سپهر