نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه

به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و همچنین ارکان صندوق می رساند، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر آگاه در روز  شنبه مورخ ١٢/٠٤/١٣٩٥ رأس ساعت ١٥ در محل ساختمان شرکت تأمین سرمایه سپهر به آدرس بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم برگزار خواهد شد. دستور جلسه مجمع، تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نرخ بازدهی پیش بینی شده صندوق میباشد.
مدیر صندوق سپهر آگاه
شرکت تأمین سرمایه سپهر