نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روز سه شنبه مورخ ١٣٩٥/٠٨/١٨ رأس ساعت ١٤ در محل شرکت تأمین سرمایه سپهر به ادرس بلوار نلسون ماندلا، نبش ارش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذيل مي باشد:
١) افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها،
٢) سایر موارد،

 مدیرصندوق
شرکت تأمین سرمایه سپهر