نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می‏ گردد تا در جلسه مجمع صندوق که در روز شنبه مورخ ١٣٩٥/١٠/٠٤ رأس ساعت ١٤ در محل شرکت تأمین سرمایه سپهر به آدرس بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذيل مي باشد:
١) افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ٠٠٠ر٠٠٠ر٢٠ واحد به ٠٠٠ر٠٠٠ر٤٠ واحد ،
٢) سایر موارد،

 مدیرصندوق
شرکت تأمین سرمایه سپهر