نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/04/01
کل خالص ارزش دارائی ها 158,869,596,586,752 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,003,551 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,008,472 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,004,419 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 158,307,383

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/02/08

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

ضامن نقد شوندگی:

بانك صادرات ايران

مدیر ثبت:

شركت تامين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

آزاده كاويان فر، الهام فولادوند نيا، سيد امير اعتمادي

حسابرس:

حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت